ویکی شبدر سیاه

اعضای طلوع طلایی

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
یونو (Yuno) .

یونو (Yuno)

یونو (Yuno) یک یتیم است که وقتی نوزاد بود در کلیسای روستای هاجی رها شد. او دارنده‌ی گریموار شبدر چهار برگ است و یک شوالیه جادوی کلاس پنجمی از جوخه طلوع طلایی و جوخه شوالیه‌های سلطنتی است. او بعدا به درجه معاون-کاپیتان جوخه طلوع طلایی ترفیع پیدا کرد. سیلف یا روح باد، پس از این […]

ویلیام ونجنس .

ویلیام ونجنس

ویلیام ونجنس (William Vangeance) نخستین کاپیتان جوخه‌ی طلوع طلایی پادشاهی شبدر است. گفته می‌شود او نزدیکترین فرد برای تبدیل شدن به امپراتور جادوی بعدی است. ویلیام جسمی مشترک با رهبر چشم خورشید نیمه شب یعنی پاتولی الف دارد. بعد از این که پاتولی خودش را از این بدن خارج کرد، آن‌ها از هم جدا شدند […]

میموسا ورمیلیون .

میموسا ورمیلیون

میموسا ورمیلیون (Mimosa Vermillion) یک نجیب‌زاده از خانواده‌ی سلطنتی ورمیلیون از پادشاهی شبدر است. او یک شوالیه‌ی جادوی کلاس پنجمی میانی در جوخه‌ی طلوع طلایی و جوخه‌ی شوالیه‌های سلطنتی است. میموسا فردی خجالتی و خوش‌برخورد است و همانند یونو فردی تازه وارد در جوخه‌ی طلوع طلایی محسوب می‌شود. میموسا از جادوی گیاه برخوردار است و […]

لانگریس واد (Langris Vaude) .

لانگریس واد (Langris Vaude)

لانگریس واد (Langris Vaude) یک نجیب‌زاده از خانواده سلطنتی واد، یک شوالیه جادوی کلاس اولی ارشد، و معاون کاپیتان جوخه‌ی طلوع طلایی در پادشاهی شبدر است. او اهل روستای توتا است. لانگریس میزبان انسانی راتری الف است. پیش‌زمینه لانگریس در خانواده‌ی واد متولد شد، خانواده‌ای که به خاطر قدرت جادوی فضا شناخته می‌شود. لانگریس حتی در […]

کلاس لونتس .

کلاس لونتس

کلاس لونتس (Klaus Lunettes) یک نجیب زاده و یک شوالیه جادوی میانی کلاس سوم در جوخه طلوع طلایی از انجمن شوالیه‌های جادو است. کلاس مردی مغرور است که تمایل دارد افراد را صرف نظر از شخصیت یا توانایی‌ها آن‌ها، از روی جایگاه اجتماعی‌شان قضاوت کند. این می‌تواند ناشی از این باشد که او یک نجیب‌زاده […]