ویکی شبدر سیاه

اعضای ارکای بنفش

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
زرکس لوگنر (Xerx Lugner) .

زرکس لوگنر (Xerx Lugner)

زرکس لوگنر (Xerx Lugner) معاون کاپیتان جوخه‌ی ارکای بنفش از انجمن شوالیه‌های جادو در پادشاهی شبدر است. در هنگام آزمون انتخابی شوالیه‌های سلطنتی زورا ایدال به او حمله کرد و هویت و جایگاه او را ربود. پیش‌زمینه زرکس در مرز پادشاهی شبدر مستقر است. زمانی که او و زیردستانش برای آزمون انتخاب شوالیه‌های سلطنتی بازگشتند، […]