ویکی شبدر سیاه

اعضای آخوندک سبز

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جک ریپر .

جک ریپر

جک ریپر (Jack the Ripper) کاپیتان جوخه‌ی آخوندک سبز از انجمن شوالیه‌های جادو در پادشاهی شبدر است. او مردی لاغر است که همیشه لبخندی تند بر چهره دارد. جک فردی بسیار کم صبر است. او از جادوی بریدن استفاده می‌کند و قادر است تیغه‌های مانا از ساعد خود احضار کند. جک با تیغه‌های خود قادر […]

سکه برونزازا (Sekke Bronzazza) .

سکه برونزازا (Sekke Bronzazza)

سکه برونزازا (Sekke Bronzazza) یک شوالیه‌ی جادوی کلاس پنجمی تازه‌کار از جوخه‌ی آخوندک سبز در پادشاهی شبدر است. سکه فردی فرصت طلب است که در مقطعی برای پیوستن به شوالیه‌های جادو تلاش کرد تا جلوه‌ای بد از آستا نشان دهد. او از جادوی برنز استفاده می‌کند و می‌تواند اشیایی را ایجاد یا دستکاری کند، و […]