شبدر سیاه

اعضای چشم خورشید نیمه‌شب

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
پاتولی (Patolli) .

پاتولی (Patolli)

[/فهرست] || لیبل10::جوخه || داده10::[[پیوند|چشم خورشید نیمه شب|چشم-خورشید-نیمه‌شب]] || لیبل11::اولین نمایش || داده11::مانگا: فصل ۹[[خط]]انیمه: قسمت ۱۰[/tmplt] پاتولی (Patolli) یک الف و رهبر چشم خورشید نیمه شب است که تحت نام و نمود لیکت فعالیت می‌کند. بدن او با ویلیام ونجنس، کاپیتان جوخه‌ی طلوع طلایی مشترک بود تا این که او خود را برای حفظ […]

رایا (Rhya) .

رایا (Rhya)

رایا (Rhya) یک الف و یکی از ده حواری سفیرا (Apostles of Sephirah) است. او در تجلی یک انسان، عضوی از چشم سومِ چشم خورشید نیمه شب است. رایا یکی از سه عضو جوخه‌ی نخبه‌ی چشم خورشید نیمه شب یعنی جوخه‌ی «چشم سوم» است. او از جادوی تقلید استفاده می‌کند و به همین سبب قادر است […]