ویکی شبدر سیاه

گیمودلو

اشتراک‌گذاری

گیمودلو

Gimodelo

گیمودلو - شبدر سیاه

نژاد

وابسته به

جوخه گاو سیاه
ناخت فاوست

کشور

پادشاهی شبدر

اولین نمایش

چپتر ۲۶۱ (مانگا)

گیمودلو (Gimodelo) شیطانی است که به ناخت فاوست، معاون-کاپیتان جوخه گاو سیاه خدمت می‌کند.

شرح

گیمودلو شیطانی است که در بدن ناخت فاوست ساکن است. این شیطان از طریق سایه‌های ناخت می‌تواند در قالب یک شیطان کوچک و بامزه در دنیای زنده ظاهر شود، و همچنین گاهی پوشش یک ماسک سگ ظاهر می‌شود که از اندازه و ابهت بیشتری برخوردار است. ناخت به واسطه اتحاد شیطانی با گیمودلو قادر به دستیابی به ویژگی «پک» است که به او اجازه می‌دهد از سایه‌های خود موجوداتی شبیه به سگ‌های انسان‌نما خلق کند.

قدرت‌های نبرد

توانایی‌ها

پک (Pack): از طریق این قابلیت ناخت قادر است با استفاده از سایه خود گروهی از کلون‌ها را تولید کند.