ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گریموار

اشتراک‌گذاری

گریموار

Grimoire

گریموار - شبدر سیاه

کانجی

魔導書グリモワール

کاربران

جادوگران مختلف از قلمروهای شبدر، الماس، قلب، پیک و ...

گریموار (Grimoire - به معنی «جادونامه») کتابی است که به کاربر اجازه می‌دهد تا طلسم‌هایی مبتنی بر خصوصیات جادویی ذاتی خود را اجرا کند. این کتاب یکی از منابع قدرت اصلی برای شوالیه‌های جادو و جادوگران دیگر است.

شرح

گریموارها آیتم‌های جادویی هستند که قابلیت‌های کاربر برای استفاده از جادو را به شکل قابل توجهی تقویت می‌کند. آن‌ها همچنین یک سند برای تمام طلسم‌های کاربر است. بیشتر صفحات گریموار در ابتدا خالی هستند و با رشد و توسعه مالک آن، صفحات خالی کتاب با جادوهای جدید پر می‌شوند. زمانی که مالک گریموار یک طلسم را فعال می‌کند، صفحات گریموار به طور خودکار روی صفحه‌ی مرتبط به آن طلسم می‌رود.

از آنجایی که یک گریموار به مالک خود متصل است، یک جادوگر قادر به استفاده از گریموار فرد دیگر نیست، و یک گریموار با مرگ مالک متلاشی خواهد شد.

گریموارها قبل از این که در اختیار مالکان حقیقی خود قرار بگیرند، در برج‌های گریموار نگهداری می‌شوند، کتابخانه‌هایی ویژه که در اطراف قلمروهای پادشاهی پراکنده هستند. وقتی یک فرد به پانزده سالگی می‌رسد قادر خواهد بود تا به مراسم پذیرش گریموار برود تا گریموار خود را دریافت کند. اگر جادوگر واجد شرایطی در این مراسم شرکت نکند، می‌تواند به هر برج گریمواری سفر کند و کتاب جادوی خود را در هر زمان دریافت کند.

کاور جلویی گریموارها با توجه به قلمروی هر یک از جادوگران می‌تواند حامل نشان شبدر، الماس، قلب، و پیک باشد. در مورد قلمرو شبدر، دستیابی به یک گریموار با شبدر سه برگ متداول است، اما شبدر چهار برگ نادر است. گفته شده است که شبدر چهار برگ خوش شانسی می‌آورد و تنها به یک جادوگر استثنایی تعلق می‌گیرد.

گریموارهای شبدر پنج-برگ

زمانی که مالک یک گریموار چهار برگ دچار ناامیدی عمیق شود، کتاب جادوی او با ناامیدی و نفرتش فاسد می‌شود و تبدیل به کتابی تحت عنوان گریموار ناامیدی می‌شود. طی این فرآیند یک برگ پنجم به شبدر کتاب افزوده می‌شود.

گریموار شبدر پنج برگ می‌تواند توسط شیطان‌ها به منظور آشکار کردن قدرت‌های حقیقی‌شان تصاحب شود. بر خلاف گریموارهای عادی، یک گریموار شبدر پنج برگ با مرگ مالکش متلاشی نمی‌شود. در عوض این کتاب در حالت خفته قرار می‌گیرد تا یک کاربر سازگار جدید متولد شود.

صفحات دیگر