ویکی شبدر سیاه

کاندلو

اشتراک‌گذاری

کاندلو

Candelo

کاندلو - شبدر سیاه

ژاپنی

カンデロ

کاندلو (Candelo) یک دژ متحرک غول‌پیکر است که متعلق به پادشاهی اسپید است.

شرح

کاندلو یک سازه غول‌آسا با سه بخش متمایز است. بخش بالایی آن شامل مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است. بخش میانی آن یک ناحیه پنجره-شکل گرد با اتاقی کوچکتر درون آن است. این اتاق کوچکتر با کشیدن جادو از ساکنین نیروی لازم برای حرکت سازه را فراهم می‌کند. بخش پایینی شامل پنج بازوی بزرگ است که سازه را روی زمین حرکت می‌دهد.