ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی پیک (Spade Kingdom)

اشتراک‌گذاری

پادشاهی پیک

Spade Kingdom

پادشاهی پیک (Spade Kingdom) شبدر سیاه

به ژاپنی

スペード王国

پادشاهی پیک (Spade Kingdom) کشوری در نزدیکی پادشاهی قلب و پادشاهی الماس است. این کشور در حال حاضر رابطه‌ای متخاصم نسبت به همسایگان خود دارد.

شرح

پادشاهی پیک در غرب پادشاهی شبدر قرار دارد. این کشور زمستانی و مه‌آلود بزرگ‌ترین مساحت را در میان چهار پادشاهی دارد. به گفته‌ی جولیوس نواکرونو، این کشور در خدمت یک شر باستانی است که در این سرزمین خفته است.

همانند پادشاهی الماس، این پادشاهی نیز در حال گسترش نفوذ خود در منطقه بی‌طرف است تا مرزهای خود را گسترش دهد و احتمالا مسیر را برای فتح سایر پادشاهی‌ها هموار کند.

دانستنی‌ها

  • شبدر (گشنیز)، الماس (خشت)، قلب (دل) و پیک چهار خال در ورق‌های بازی هستند.
صفحات دیگر