بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی قلب (Heart Kingdom)

اشتراک‌گذاری

پادشاهی قلب

Heart Kingdom

پادشاهی قلب (Heart Kingdom) شبدر سیاه

به ژاپنی

ハート王国

پادشاهی قلب یا دل (Heart Kingdom) کشوری هم مرز با پادشاهی شبدر است. این جا خاستگاه اسپریت آب یعنی اوندین است، کسی که یک پیمان را حاکمان این کشور شکل داد. حاکم کنونی این پادشاهی شاهزاده لوروپچیکا است و او وارد یک اتحاد با پادشاهی شبدر شده است تا علیه پادشاهی پیک اقدام کند.

شرح

پادشاهی قلب در جنوب پادشاهی شبدر قرار دارد. این کشور سرشار از منابع آبی و گیاهی است. مردم با مانای طبیعی و قدرتمند انی کشور سازگار شده‌اند و جادوی منحصر به فردی ایجاد کرده‌اند. پرنسس‌های این کشور نسل به نسل از قدرت اوندین برای محافظت از کشور استفاده کرده‌اند. یک ناحیه‌ی مانا در این پادشاهی وجود دارد که در سراسر کشور امتداد پیدا کرده و پرنسس قادر است به واسطه‌ی آن همه‌ی اتفاقات موجود در کشور را رصد کند و حتی با استفاده از جادوی آب خود به حفظ جنگل‌ها و محصولات زراعی کمک کند و همین طور با استفاده از جادوی تله از مرزهای پادشاهی مراقب کند. اشراف پادشاهی شبدر قادر به ارسال درخواستی به منظور ورود به این کشور و مطالعه روی جادوی آن هستند.


پادشاهی قلب برای رتبه‌بندی مهارت و استعداد جادوگران سیستم خاص خود را دارد. این سیستم شامل ده مرحله جادویی است که از «مرحله صفر» به عنوان بالاترین مرحله تا «مرحله نه» به عنوان پایین‌ترین مرحله تقسیم شده است. در حال حاضر پادشاهی قلب دارای پنج جادوگر قدرتمند است که در مرحله صفر قرار می‌گیرند، البته به استثنای پرنسس آن‌ها.

دانستنی‌ها

  • شبدر (گشنیز)، الماس (خشت)، قلب (دل) و پیک چهار خال در ورق‌های بازی هستند.
صفحات دیگر