ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پادشاهی الماس (Diamond Kingdom)

اشتراک‌گذاری

پادشاهی الماس

Diamond Kingdom

پادشاهی الماس (Diamond Kingdom) شبدر سیاه

به ژاپنی

ダイヤモンド王国

پادشاهی الماس (Diamond Kingdom) کشوری است که رقیب پادشاهی شبدر دانسته می‌شود.

شرح

پادشاهی الماس در شمال پادشاهی شبدر واقع شده است. این کشور دارای معادن و بیابان‌های بسیاری است اما از نظر منابع اقتصادی فقیر است، به همین سبب آن‌ها در تلاش هستند تا ارتش خود را تقویت کنند و با حمله به سایر کشورها منابعی به دست آورند.  عالمان جادو به منظور تقویت جادوگران جنگجو اقدام به آزمایش‌های انسانی می‌کنند.

دانستنی‌ها

  • شبدر (گشنیز)، الماس (خشت)، قلب (دل) و پیک چهار خال در ورق‌های بازی هستند.
صفحات دیگر