ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

وگ (Weg)

اشتراک‌گذاری

وگ

Weg

وگ (Weg) شبدر سیاه

به ژاپنی

ヴィーグ

وگ (Weg) به شاخ‌های سیاهی گفته می‌شود که به واسطه‌ی جادوی ممنوعه روی انسان ظاهر می‌شود.

شرح

شاخ‌های سیاه بر سر انسان‌هایی ظاهر می‌شود که از پیش از حد از جادوی دنیای مردگان استفاده می کنند، یا این که به طور مستقیم از یک شیطان نیرو می‌گیرند. این موضوع یک نفرین دانسته می‌شود چرا که این افراد انسانیت خود را از دست داده‌اند.

دانستنی‌ها

  • وگ در زبانی آلمانی به معنای «راه» یا «مسیر» است.
صفحات دیگر