ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هشت ژنرال درخشان

اشتراک‌گذاری

هشت ژنرال درخشان

Eight Shining Generals

هشت ژنرال درخشان شبدر سیاه

به ژاپنی

八輝将

پایگاه

پادشاهی الماس

اولین نمایش

مانگا: فصل ۷۴
انیمه: قسمت ۵۱

هشت ژنرال درخشان (Eight Shining Generals) یک گروه برجسته‌ی نظامی درون پادشاهی الماس است.

نگاه کلی

هشت ژنرال درخشان قدرتمندتری جنگجوی جادوگر در پادشاهی الماس هستند.

همانطور که از نام این گروه پیداست، این گروه از هشت جادوگر قدرتمند تشکیل شده است که مهارت و قدرت آن‌ها در همان سطح کاپیتان‌های شوالیه‌های جادو در پادشاهی شبدر است. اما ظاهرا خود این گروه به «نسل قدیمی» و «نسل جدید» تقسیم شده است.

ژنرال‌های «نسل قدیمی» شامل بروكوس، یاگوس و راگوس بودند كه با استفاده از روش‌های سنتی آموزش، تمرین و تجربه در میدان نبرد را به دست آوردند. در حالی که پنج ژنرال «نسل جدید» همه جادوگرانی هستند که شخصا توسط موریس مورد اصلاح و آزمایش قرار گرفته‌اند،  و از این طریق قادر شده‌اند با موفقیت توانایی‌ها و قدرت‌های طبیعی خود را تقویت کنند.

اعضا

نسل جدید

  • مارس
  • لادروس

نسل قدیم

  • بروکوس
  • راگوس
  • یاگوس
صفحات دیگر