ویکی شبدر سیاه

نگهبان روح

اشتراک‌گذاری

نگهبان روح

Spirit Guardian

نگهبان روح - شبدر سیاه

ژاپنی

精霊守

اولین نمایش

فصل ۲۲۵ (مانگا)
قسمت ۱۲۸ (انیمه)

نگهبان‌های روح (Spirit Guardians) گروهی از جادوگران قدرتمند در پادشاهی قلب است. آن‌ها قدرتمندترین جادوگران در کل این پادشاهی هستند.

نگاه کلی

نگهبانان روح جادوگرانی با رتبه-صفر هستد که از قدرت مانای طبیعی بهره می‌برند. آن‌ها به عنوان محافظان پادشاهی قلب و شاهدوخت آن خدمت می‌کنند.

آن‌ها در مبارزه علیه مگیکولا و پادشاهی اسپید توسط پادشاهی شبدر کمک‌رسانی شدند. در قبال این کمک‌رسانی، پنج نگهبان روح به مدت شش ماه چند تن از شوالیه‌های جادو را تمرین دادند تا رتبه جادوگری آن‌ها بهبود پیدا کند. لئوپولد ورمیلیون توسط فلوگا، چارمی پاپیتسون و ریل بواسمورتیر توسط پاتروف، و لاک ولتیا توسط گاجا تمرین داده شدند.

زمانی که ونسیا زوگراتیس به قلمروی قلب حمله کرد، چهار تن از مریدان تاریکی او به راحتی موفق به شکست چهار نگهبان روح شدند که این موضوع باعث عصبانیت گاجا شد.

اعضا

  • گاجا (Gadjah)
  • پاتروف (Potrof)
  • فلوگا (Floga)
  • سوموریکو (Sumuriku)
  • سارادو (Sarado)