ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مگیکولا

اشتراک‌گذاری

مگیکولا

Megicula

مگیکولا - شبدر سیاه

نژاد

وابستگی

جادوی نگهدارنده نفرین

اولین نمایش

چپتر ۲۲۲ (مانگا)
قسمت ۱۲۷ (انیمه)

مگیکولا (Megicula) یک شیطان بالا-رده است که به وانیکا زوگراتیس، عضو سه‌گانه تاریکی از پادشاهی اسپید خدمت می‌کند. این شیطان نفرین‌های مرگباری را روی آسیه سیلوا و پرنسس لولوپچکا گذاشته است.

شرح

مگیکولا شیطانی است که خانه خود را در پادشاهی اسپید ساخت و در حال حاضر در بدن وانیکا، عضو دارک تراید ساکن است. او از جادوی نگهدارنده نفرین استفاده می‌کند، جادویی که با اشاره به هر موجودی بدون محافظت، می‌تواند آن را نفرین کند، مانند آسیه سیلوا در هنگام تولد نوئل. جادوی مگیکولا منشا همه نفرین‌ها است. خانواده آگریپا در نقطه‌ای پیش از شروع داستان مجموعه با مگیگولا پیمانی بستند. بعدها در مقطعی مگیکولا وارد پادشاهی قلب شد و با نفرینی مرگبار، پرنسس لولوپچکا را نفرین کرد که باعث شد تا پادشاهی شبدر و قلب برای غلبه بر این شیطان با هم متحد شوند.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی نگهدارنده نفرین

توانایی‌ها

  • قدرت جادویی بیکران
صفحات دیگر