ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مانا (Mana)

اشتراک‌گذاری

مانا

Mana

مانا (Mana) شبدر سیاه

به ژاپنی

マナ

مانا (Mana) فرمی از انرژی است که در طبیعت و درون مردم وجود دارد. مانا منبع تمام سحرهای جادو است.

شرح

مانا یکی از مهم‌ترین جنبه‌های هر جادوگری است، چرا که این منبع قدرت جادویی برای فعال کردن جادوهای مختلف مورد نیاز است. این انرژی به طور طبیعی در محیط و در درون افراد جریان دارد. به همین دلیل استفاده از جادو تا حدودی برای هر کس رایج است. با این حال افرادی وجود دارند که هیچ مانایی ندارند و به همین سبب قادر به استفاده از جادو نیستند، موضوعی که بسیار نادر است.

علاوه بر این وقتی کسی از تمام مانا خود استفاده می‌کند، موجب فرسودگی شدید آن فرد خواهد شد و در نهایت  فرد بیهوش می‌شود.

در طبیعت، تراکم مانا می‌تواند از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. اغلب مکانی که دارای مانای زیادی است ممکن است توسط عاملی از شکل طبیعی خارج شده باشد. یک نمونه از این مکان‌ها سیاه چال‌ها است که موجودات عجیب و غریب و نیروی گرانشی در آن وجود دارد.

مانا همچنین می‌تواند به عنوان مواد لازم جهت شکل دادن به اشیا مورد استفاده قرار گیرد مثل استفاده به منظور ایجاد یک درب بزرگ در یک سیاه چال.

صفحات دیگر