ویکی شبدر سیاه

مانا متود

اشتراک‌گذاری

مانا متود

Mana Method

مانا متود - شبدر سیاه

ژاپنی

魔言術式マナメソッド

کاربران

چارمی پاپیتسون
فلوگا
گادجا
لاک ولتیا
لئوپولد ورمیلین
میموسا ورمیلین
نوئل سیلوا (انیمه)
پوتروف
ریل بویسمورتیر
سارادو
سیکر سولوتیل
سوموریکو

مانا متود (Mana Method) تکنیک جادویی منحصر به پادشاهی قلب برای کنترل مانای طبیعی است.

شرح

در طول قرن‌ها، ساکنین پادشاهی قلب با مانای طبیعی قدرتمند این کشور سازگار شده‌اند و تکنیک جادوی منحصر به فرد خود را توسعه داده‌اند که باعث افزایش قدرت و توانایی‌های آن‌ها می‌شود. از آنجایی که این تکنیک از مانای طبیعی استفاده می‌کند، برای خواص جادویی که در طبیعت یافت می‌شود مناسب است، از جمله چهار عنصر اصلی و خواص مبتنی بر گیاه.

کاربر به واسطه‌ی این تکنیک و با تنظیم مانا می‌تواند دستورهایی به جادوهایشان بدهد. دستورهای ساده تنها به تنظیمات ساده‌ای نیازمندند اما طرح‌های پیچیده نیز قابل استفاده هستند که قدرت و تاثیرات بیشتری دارند. این آرایش در اوج خود می‌تواند مانای طبیعی را مترکز کند و عنصر واقعی تولید کند. برای نمونه جادوی برق تبدیل به جادوی برق حقیقی شده و تولید برق واقعی می‌کند.

جادوگران استیج پنجم یا پایین‌تر برای اجرای مناسب این تکنیک ضعیف هستند و تنها جادوگران استیج سوم و بالاتر مهارت لازم برای استفاده از آن را در سناریوهای نبرد دارند.