ویکی شبدر سیاه

مانا زون

اشتراک‌گذاری

مانا زون (Mana Zone) یک تکنیک کنترل مانای پیشرفته است که به کاربر اجازه می‌دهد مانا را در ناحیه اطراف اداره کند.

شرح

با این تکنیک جادوگر می‌تواند جادوی بیشتری را نسبت به حالت عادی جمع‌آوری و استفاده کند.

برای موارد هجومی، این مانا می‌تواند سایز، تعداد، و محدوده طلسم‌ها را افزایش دهد. همچنین می‌توان از آن برای اجرای حملات در هر جهتی استفاده کرد.

برای موارد دفاعی، این مانا می‌تواند برای بالا بردن شناسایی-مانا و افزایش سرعت عملکرد و پیش‌بینی حملات دشمن، و همچنین برای حرکت و ایستادن در هوا استفاده کرد.