ویکی شبدر سیاه

مارس

اشتراک‌گذاری

مارس

Mars

مارس - شبدر سیاه

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابستگی

جادوی کریستال
جادوی آتش (مصنوعی)

تولد

۸ ژانویه

صورت فلکی

بزغاله

اولین نمایش

چپتر ۱۳ (مانگا)
قسمت ۱۵ (انیمه)

مارس (Mars) یکی از هشت ژنرال درخشان از پادشاهی الماس است. او محصول آزمایش‌های انسانی قلمروی خود به منظور افزایش قدرت جادویی‌اش است که این فرآیند به واسطه جاگذاری چند سنگ جادو در بدن او انجام شده است.

شرح

مارس در کنار فانا به عنوان نوعی سلاح پرورش یافتند. زمانی که فانا مجبور شد خودش را به خاطر آزادی مارس قربانی کند، مارس از نظر احساسی ضربه خورد و پس از پاره شدن صفحات گرمیوارهای آن دو، مارس به جادوی آتش فانا دسترسی پیدا کرد. در مقطعی، وقتی مارس قبل از پادشاهی شبدر به یک گنجینه‌ی سیاه‌چاله دست پیدا کرد، او وارد مبارزه‌ای با آستا شد که در نتیجه‌ی آن یک دوستی شکل گرفت و به این سبب او متقاعد شد تا ساختار داخلی پادشاهی الماس را تغییر و بهبود دهد. بعدها وقتی مارس متوجه شد که فانا زنده مانده و توسط خورشید نیمه‌شب گرفته شده است، نقشی حیاتی را در نجات او ایفا کرد.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی کریستال
  • جادوی آفرینش
  • جادوی آتش
  • جادوی التیام

توانایی‌ها

  • توان پیشرفته
  • پایداری بیکران
  • قدرت جادویی بیکران
  • وابستگی عنصری مانای دوتایی مصنوعی: مارس دارای مانایی با وابستگی به بیش از یک عنصر است که عنصرها آتش و کریستال هستند.

تجهیزات

  • گریموار