ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لیبه

اشتراک‌گذاری

لیبه

Liebe

لیبه - شبدر سیاه

نام مستعار

شیطان ضد جادو

نژاد

شیطان

جنسیت

مذکر

وابستگی

تولد

۵ اکتبر (پیدا شده توسط ریچیتا)

صورت فلکی

ترازو

بستگان

ریچیتا (مادرخوانده)

لیبه (Liebe) شیطانی است که در گریموار سابق لیکت ساکن است، کتاب جادویی که هم‌اکنون در اختیار آستا است. او منشا ضد-جادوی آستا است.

شرح

لیبه که خاستگاهش جهان مردگان است در میان همه‌ی شیاطین، پایین‌ترین رتبه را داشت و به دلیل نداشتن جادو همیشه توسط شیاطین دیگر مورد رنجش قرار می‌گرفت. از آنجایی که او هیچ جادویی نداشت، قادر به ورود به دنیای انسان شد. هنگامی که در میان انسان‌ها زندگی می‌کرد، زنی به نام ریچیتا که مادر واقعی آستا بود، او را به عنوان پسرش پذیرفت. سرانجام، لوسیفرو تا حدی به بدن او را نفوذ کرد و سعی کرد تا در دنیای زندگان ظاهر شود. بدن جادویی تخلیه ریچیتا این تلاش را خنثی می کند ، اما او در این راه او را می کشد. ریچیتا برای اطمینان از این که لیبه توسط لوسیفرو تعقیب نشود، او را در داخل گریموار پنج-برگ مهر و موم کرد. نفرت او نسبت شیاطین دیگر باعث شد تا او از بدن آستا به منظور کشتار تمام شیطان‌ها بهره ببرد. لیبه پس از شکست خوردن توسط آستا، پیمانی را با او بست که طی آن باید قبول می‌کرد که با آستا دوست شود و در کنار او با شیاطین بجنگد.

قدرت‌های نبرد

جادو

صفحات دیگر