ویکی شبدر سیاه

لوسیفرو

اشتراک‌گذاری

لوسیفرو

Lucifero

لوسیفرو - شبدر سیاه

نژاد

وابستگی

جادوی گرانش

اولین نمایش

چپتر ۲۴۳ (مانگا)
قسمت ۱۵۶ (انیمه، به شکل شبح)

لوسیفرو (Lucifero) یک شیطان بالا-رده است که به دانته زوگراتیس، عضو سه‌گانه تاریکی از پادشاهی اسپید خدمت می‌کند. این شیطان در پایین‌ترین سطح از دنیای مردگان ساکن است.

شرح

لوسیفرو پس از کشف این موضوع که لیبه به دنیای زنده رفته است، تلاش کرد تا بدن این شیطان رده-پایین را تصاحب کند. سرپرست لیبه یعنی ریچیتا سعی کرد تا مانع لوسیفرو شود و تا حدودی هم موفق بود. با این حال لوسیفرو وعده بازگشت دوباره را می‌دهد.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی گرانش

توانایی‌ها

  • قدرت جادویی بیکران
  • جذب شیطان
صفحات دیگر