بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله الف (Elf Tribe)

اشتراک‌گذاری

قبیله الف

Elf Tribe

قبیله الف (Elf Tribe) شبدر سیاه

به ژاپنی

エルフ族

رهبر

لیکت

اولین نمایش

مانگا: فصل ۴۷
انیمه: قسمت ۳۴

قبیله الف (Elf Tribe) یک نژاد باستانی از مردمی است که در منطقه‌ی رها شده‌ی پادشاهی شبدر زندگی می‌کنند.

شرح

الف‌ها ظاهری شبیه به انسان‌ها دارند اما گوش‌های نوک تیز و موهای سفید رنگ دارند. الف‌ها همگی از قدرت جادویی بی اندازه‌ای برخوردارند. انسان‌ها به خاطر قدرت آن‌ها از الف‌ها ترس داشتند و همچنین در جستجوی قدرت بودند. همین موضوع باعث شد تا گروهی از انسان‌های سلطنتی با استتفاده از یک ابزار جادویی قدرت جادویی الف‌ها را بربایند و سپس آنها را قتل عام کنند. به فرزندان پادشاهی شبدر آموزش داده می‌شد که الف‌ها شیطان‌های هستند که می‌خواستند جهان و همه‌ی مانای آن را کنترل کنند، و این که لیکت خود را به یک خدای شیطانی تبدیل کرد و توسط اولین امپراتور جادویی متوقف شد.

پس از این قتل عام، یک شیطان از جادوی تناسخ استفاده کرد و روح همه‌ی الف‌ها را به حالت تعلیق درآورد. اولین فرد متناسخ یعنی پاتولی گروهی تحت عنوان چشم خورشید نیمه‌شب را شکل داد و احیای الف‌ها در بدن انسان‌ها را تکمیل کرد. از آنجایی که انسان‌ها و پادشاهی شبدر پشت قتل عام الف‌ها و مرگ لیکت بودند، الف‌ها همه انسان‌ها را پست می‌شمردند و به دنبال تخریب پادشاهی آن‌ها هستند.

الف ها تنها افرادی هستند که می‌توانند از سنگ‌های جادویی به طور کامل استفاده کنند. آن‌ها همچنین تعدادی جادوی ممنوعه دارند که به مقادیر زیادی مانا احتیاج دارند، از جمله جادوی ایجاد چشم شیطانی.

افراد برجسته

صفحات دیگر