ویکی شبدر سیاه

ضد-پرنده (Anti-bird)

اشتراک‌گذاری

ضد-پرنده

Anti-bird

ضد-پرنده (Anti-bird) شبدر سیاه

به ژاپنی

アンチドリ

ضد-پرنده (Anti-bird) گونه‌ای از پرندگان است که نسبت به مانا حساس است.

شرح

ضد-پرندگان، پرندگان کوچکی هستند که دارای پرهای سیاهی هستند. صورت آنها دارای پرهای قرمز و قسمت زیرین بدن آن‌ها دارای پرهای سفید رنگ است. منقار آن‌ها نیز مشکی رنگ است.

نرو تنها ضد پرنده‌ای است که دارای شاخ هایی رو به بالا است و پرهای دم آن نیز به شکل فلش هستند.

ضد پرندگان قادر به سنجش مانا هستند و اطراف افرادی که فاقد مانا یا دارای مانای کمی هستند، جمع می‌شوند. ضد پرندگان به افراد با مانای زیاد نزدیک نمی‌شوند و افراد با مانای قدرتمند وحشت دارند.

در حال حاضر، تنها نرو قابلیت کشف سنگ‌های جادویی و سلاح‌های ضد جادویی را نشان داده است.

پرندگان شناخته شده

صفحات دیگر