ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ضد جادو

اشتراک‌گذاری

ضد جادو

Anti Magic

ضد جادو - شبدر سیاه

کانجی

反アンチ魔法

کاربران

آستا
لیبه

ضد جادو (Anti Magic) انرژی است که قادر به باطل کردن سایر فرم‌های جادو است. این انرژی از شیطان متصل به گریموار آستا نشات می‌گیرد.

شرح

این فرم منحصر به فرد از انرژی به کاربر اجازه می‌دهد تا سایر فرم‌های انرژی را خنثی کند. این انرژی می‌تواند برای دفاع در برابر طلسم‌های هجومی، شکستن طلسم‌های دفاعی، و باطل کردن جادوهای از قبل گذاشته شده مثل نفرین‌ها و تله‌ها مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از پتانسیل کامل ضد جادو نیساز به ابزار مخصوصی دارد که درون یک گریموار ذخیره شده است.

ضد جادو به طور ذاتی در تضاد با هر گونه مانا و جادو است،‌ از این رو تنها افرادی که هیچ قدرت جادویی ندارند می‌توانند از آن بهره ببرند.

علاوه بر این، ضد جادو نمی‌تواند تولد جادوی تقلید کپی شود اما می‌تواند توسط جادوی آینه تکثیر شود.

صفحات دیگر