ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان (Devil)

اشتراک‌گذاری

شیطان

Devil

شیطان (Devil) - شبدر سیاه

به ژاپنی

悪魔

شیطان‌ها (Devils) یک نژاد جادویی باستانی در مجموعه Black Clover هستند. آن‌ها ساکن دنیای مردگان هستند.

شرح

به طور کلی شیاطین بزرگ و شبیه به انسان‌ها هستند با تفاوت ظاهری که دارای دندان‌های برجسته، شاخ، دم و بال‌های خفاش-مانند هستند. تاکنون هر شیطانی که دیده شده، دارای دسترسی به اشکال جادویی قدرتمندی و ترسناکی چون ضد جادو و جادوی کوتوداما بوده است.

به طور معمول، شیاطین به تنهایی نمی‌توانند در دنیای زنده ظاهر شوند. جادوگران می‌تواند با استفاده از جادوی ممنوعه و یک قربانی آن‌ها را احضار کنند و از قدرت آن‌ها استفاده کنند. شیاطین نمی‌توانند وارد یک گریمور شوند و یا از آن بهره‌ای ببرند، مگر این که آن گریمور یک شبدر پنج برگ باشد. زمانی که آن‌ها یک گریمور و یک جسم فیزیکی داشته باشند، قادر هستند اشکال و قدرت حقیقی خود را در دنیای زنده آزاد کنند.

صفحات دیگر