ویکی شبدر سیاه

شیطان (Devil)

اشتراک‌گذاری

شیطان

Devil

شیطان (Devil) شبدر سیاه

به ژاپنی

悪魔

شیطان‌ها (Devils) یک نژاد جادویی باستانی در مجموعه Black Clover هستند. آن‌ها ساکن دنیای مردگان هستند.

شرح

به طور کلی شیاطین بزرگ و شبیه به انسان‌ها هستند با تفاوت ظاهری که دارای دندان‌های برجسته، شاخ، دم و بال‌های خفاش-مانند هستند. تاکنون هر شیطانی که دیده شده، دارای دسترسی به اشکال جادویی قدرتمندی و ترسناکی چون ضد جادو و جادوی کوتوداما بوده است.

به طور معمول، شیاطین به تنهایی نمی‌توانند در دنیای زنده ظاهر شوند. جادوگران می‌تواند با استفاده از جادوی ممنوعه و یک قربانی آن‌ها را احضار کنند و از قدرت آن‌ها استفاده کنند. شیاطین نمی‌توانند وارد یک گریمور شوند و یا از آن بهره‌ای ببرند، مگر این که آن گریمور یک شبدر پنج برگ باشد. زمانی که آن‌ها یک گریمور و یک جسم فیزیکی داشته باشند، قادر هستند اشکال و قدرت حقیقی خود را در دنیای زنده آزاد کنند.