ویکی شبدر سیاه

شوالیه‌های جادو

اشتراک‌گذاری

شوالیه‌های جادو

Magic Knights

شوالیه‌های جادو شبدر سیاه

به ژاپنی

魔法騎士団

رهبر

جولیوس نواکرونو (قبلا)

انجمن شوالیه‌های جادو (Order of Magic Knights) یک سازمان است که وظیفه‌ی محافظت از پادشاهی شبدر را بر عهده دارد. این گروه توسط امپراتور جادو رهبری می‌شود.

مقر شوالیه‌های جادو درون پایتخت سلطنتی است.

جوخه‌ها

جوخه کاپیتان ستاره‌ها
طلوع طلایی ویلیام ونجنس ۱۲۵
گاو سیاه یامی سوکهیرو ۱۰۱
عقاب نقره‌ای نوزل سیلوا ۹۵
رز آبی شارلوت روسلی ۸۳
شیر سرخ مرئولیونا ورمیلیون ۷۶
آخوندک سبز جک ریپر ۶۹
طاووس مرجانی دوروتی آنسورث ۶۷
ارکای بنفش کایسر گرنورکا ۵۱
گوزن لاجوردی ریل بویسمورتیر ۴۹

درجه‌ها

هر یک از شوالیه‌های جادو دارای یک درجه هستند. این درجه‌ها به ترتیب اهمیت به شرح زیر است:

  • امپراتور جادو
  • شوالیه جادوی عالی
  • شوالیه جادوی ارشد
  • شوالیه جادوی میانی
  • شوالیه جادوی تازه‌کار