ویکی شبدر سیاه

شماره ۰ - مایکل کسال

اشتراک‌گذاری

شماره ۰ - مایکل کسال

No.0 - Michael Caesal

شماره ۰ - مایکل کسال - شبدر سیاه

ژاپنی

ミカエルカエサル

کاربران

رادس اسپیریتو

شماره ۰ - مایکل کسال (No.0 - Michael Caesal) یک جسد ساخته شده از یک طلسم جادوی جسد روح است. این موجود توسط هنری لگولنت از بین رفت.

شرح

ظاهر مایکل شبیه به یک مرد لاغر با بخیه‌های زیاد است. صورت او با یک ماسک خندان پوشیده شده است.

مایکل از آنجا که از دو جسد ساخته شده است قادر به استفاده همزمان از دو خواص مختلف جادو است. علاوه بر این به خاطر این که جسدها مربوط به دو شوالیه سابق جادو بوده‌اند، مایل دارای قدرت جادویی عظیمی است.