ویکی شبدر سیاه

سیکر سوالوتیل (Secre Swallowtail)

اشتراک‌گذاری

سیکر سوالوتیل

Secre Swallowtail

سیکر سوالوتیل (Secre Swallowtail) شبدر سیاه

به ژاپنی

セクレ・スワロテイル

نام مستعار

نرو

نژاد

انسان

وابسته به

مهر و موم

سن

۱۷
۵۰۰ (در قالب پرنده)

تولد

۱۸ ژوئن

صورت فلکی

دوپیکر

پیشه

شوالیه جادو

جوخه

گاو سیاه

کشور

پادشاهی شبدر

سیکر سوالوتیل (Secre Swallowtail) خدمتگذار شاهزاده‌ی پادشاهی شبدر و اولین امپراتور جادو یعنی لمیل سیلوامیلیون است. او بعد مهر و موم شدن لمیل به یک ضد-پرنده به نام نرو (Nero) تبدیل شد.

پنج قرن بعد، او پس از برخورد با آستا تصمیم گرفت در کنار او بماند، و بعدها خودش به عضویت جوخه‌ی گاو سیاه درآمد.