ویکی شبدر سیاه

سیاه چال (Dungeon)

اشتراک‌گذاری

سیاه چال

Dungeon

سیاه چال (Dungeon) شبدر سیاه

به ژاپنی

魔宮ダンジョン

سیاه چال (Dungeon) مکانی قدیمی با خاستگاه نامشخص است که ممکن است در هر جایی وجود داشته باشد.

شرح

هر سیاه چال یک معبد باستانی است که در زمان‌های دور ایجاد شده است. این سیاه چال‌ها اغلب حاوی گنجینه‌های بیشماری هستند که از سازندگان آن به جای مانده است. این گنجینه‌ها می‌تواند شامل یک ابزار جادویی قدرتمند تا یک جادوی باستانی باشد. داخل این سیاه چال‌های تله‌هایی کار گذاشته شده است تا از دستیابی به گنجینه‌ها جلوگیری شود.

صفحات دیگر