ویکی شبدر سیاه

سوالوتیل (Swallowtail)

اشتراک‌گذاری

سوالوتیل

Swallowtail

سوالوتیل (Swallowtail) شبدر سیاه

به ژاپنی

燕紋スワローテイル

سوالوتیل (Swallowtail) یک نشان ویژه است.

شرح

این نشان که شبیه به ستاره‌ای شش-گوشه است به منظور ذخیره‌ی جادو برای استفاده در آینده استفاده می‌شود.

جولیوس نواکرونو پس از تبدیل شدن به امپراتور جادو، یک ابزار جادویی را با این نشان پیدا کرد. جولیوس فهمید که این نشان با جادوی زمان او سازگار است، و به همین سبب او یک خال آبی را روی پیشانی خود حک کرد تا در صورت مرگش، زمانی اضافه در آن ذخیره شود. زمنای که او درگذشت آن خال محو شد و ساعاتی بعد جادو بدن جولیوس را دوباره احیا کرد.