ویکی شبدر سیاه

سلوتوس

اشتراک‌گذاری

سلوتوس

Slotos

سلوتوس - شبدر سیاه

نژاد

وابسته به

جوخه گاو سیاه
ناخت فاوست

اولین نمایش

چپتر ۲۶۳ (مانگا)

سلوتوس (Slotos) شیطانی در خدمت ناخت فاوست، معاون-کاپیتان جوخه گاو سیاه است.

شرح

سلوتوس یکی از شیاطین در خدمت ناخت است. او از طریق سایه‌های ناخت می‌تواند در قالب یک شیطان کوچک در دنیای زندگان ظاهر شود، و یا می‌تواند با یک ماسک الاغ در فرم بزرگتری ظاهر شود. ناخت به واسطه اتحاد شیطان با سلوتوس می‌تواند از ویژگی «سختی» برخوردار شود که به او قدرت بدنی و استقامت زیادی می‌بخشد.

قدرت‌های نبرد

توانایی‌ها

سختی: ناخت به کمک این شیطان می‌تواند از پایداری فیزیکی بسیار بالایی بهرمند شود که در این صورت می‌تواند در برابر نیروی جاذبه‌ی سنگین مقاومت کند.