ویکی شبدر سیاه

سلاح ضد جادو

اشتراک‌گذاری

سلاح ضد جادو

Anti Magic Weapon

سلاح ضد جادو - شبدر سیاه

ژاپنی

反アンチ魔法の武器

کاربران

آستا
لیبه

یک سلاح ضد جادو (Anti Magic Weapon) سلاحی آغشته با ضد جادو است.

شرح

کاربر قادر است با باز کردن گریموار خود این سلاح‌ها را احضار کند. این سلاح‌ها که در قالب نوشتار درون گریموار ذخیره شده‌اند، از داخل کتاب بیرون می‌آیند. کاربر به راحتی و بدون هیچ قدرت جادویی می‌تواند به سلاح‌ها دسترسی پیدا کند.

ویژگی‌ای که تمام سلاح‌ها دارند خصوصیات‌های برش آن‌ها است. این سلاح‌ها به خاطر آغشته بودن به ضد-جادو تنها قادر به بریدن جادو هستند و برای برش سایر چیزها کارایی ندارند.

علاوه بر این کاربر امکان احضار این شمشیرها و کنترل کردن آن‌ها از راه دور را دارد.

سلاح‌های شناخته شده

  • شمشیر شیطان-کش
  • شمشیر شیطان-نشین
  • شمشیر نابودگر شیطان
  • کاتانای یامی