ویکی شبدر سیاه

زرکس لوگنر (Xerx Lugner)

اشتراک‌گذاری

زرکس لوگنر

Xerx Lugner

زرکس لوگنر (Xerx Lugner) شبدر سیاه

نام مستعار

سنت یخ زیبا

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابستگی

یخ

پیشه

شوالیه جادو

کشور

پادشاهی شبدر

اولین نمایش

مانگا: فصل ۱۱۲
انیمه: قسمت ۷۳

زرکس لوگنر (Xerx Lugner) معاون کاپیتان جوخه‌ی ارکای بنفش از انجمن شوالیه‌های جادو در پادشاهی شبدر است. در هنگام آزمون انتخابی شوالیه‌های سلطنتی زورا ایدال به او حمله کرد و هویت و جایگاه او را ربود.

پیش‌زمینه

زرکس در مرز پادشاهی شبدر مستقر است. زمانی که او و زیردستانش برای آزمون انتخاب شوالیه‌های سلطنتی بازگشتند، زنی را دیدند که به دنبال نوه اش می‌گشت، اما زرکس از کمک کردن به این زن امتناع کرد و در عوض دستور به قتل او داد. سپس آن‌ها توسط زورا ایدال که شاهد این اتفاق بود روبرو شدند. یک درگیری میان زورا و زرکس ایجاد که پیروز این نبرد زورا بود، کسی که لباس زرکس را برداشت و هویت او را جلع کرد.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی یخ

تجهیزات

  • گریمور