بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

زاگرد

اشتراک‌گذاری

زاگرد

Zagred

زاگرد - شبدر سیاه

نژاد

جنسیت

مذکر

وابستگی

جادوی کوتوداما

اولین نمایش

چپتر ۱۹۶ (مانگا)
قسمت ۱۱۵ (انیمه)

زاگرد (Zagred) یک شیطان بالا-رده است و مسئول ساخت گریموار شبدر پنج-برگ متعلق به لیکت است. او همچنین مسئول کشتار قبیله الف و تناسخ الف‌ها است.

شرح

زاگرد اولین شیطانی است که آستا از نظر جسمی با آن روبرو شد. او دارای جادوی کوتوداما (روح دنیا) است که به او امکان می‌دهد تا از طریق گفتار، خودش و محیط اطرافش را دستکاری کند. قدرت دیگر او جادوی تناسخ است که به او امکان می‌دهد تا یک روح در حال مرگ را دستکاری کرده و در جسمی دیگر قرار دهد. زاگرد پنج قرن پیش، پس از دور انداختن بدن خود به دنیای فانی ورود کرد طرحی را برای کشتار الف‌ها پیاده کرد تا بدن لیکت را در اختیار بگیرد و از گریموار پنج-برگ این الف استفاده کند. علی‌رغم تلاش لیکت و مهر و موم شدن زاگرد توسط سیکر، اما او اطمینان داد که تناسخ الف‌ها پنج قرن بعد آشکار می‌شوند. در حالی که پاتری قصد داشت تناسخ الف‌ها را دائمی کند، زاگرد با فریب پاتری، بدن خود را به دنیای زنده آورد. این شیطان بدن خود را به دست آورد و پاتری را شکنجه کرد تا او را به یک الف تاریکی تبدیل کند. همچنین او گریموار پنج-برگ پاتری را تصاحب کرد. او با آستا، یونو، یامی، کارلا، پاتری بازیابی شده، لیکت، لومیر و سیکر مبارزه کرد و در نهایت توسط آستا شکست خود و نابود شد. او پیش از متلاشی شدنش، توسط لیبه مورد تمسخر قرار گرفت.

قدرت‌های نبرد

جادو

توانایی‌ها

  • قدرت جادویی بیکران
  • مالکیت بدن دیگران

تجهیزات

صفحات دیگر