ویکی شبدر سیاه

ریچیتا

اشتراک‌گذاری

ریچیتا

Richita

ریچیتا - شبدر سیاه

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

تولد

۱۶ فوریه

بستگان

آستا(پسر)
لیبه(پسرخوانده)

کشور

پادشاهی شبدر

اولین نمایش

چپتر ۲۴۲ (مانگا)

ریچیتا (Richita) مادر آستا و مادرخوانده لیبه بود. او برای محافظت از لیبه در برابر لوسیفرو جان خود را از دست داد.

بیوگرافی

ریچیتا دارای ویژگی عجیبی در تخلیه جادو و نیروی حیات دیگران بود و از این رو مجبور شده بود تا در حومه یک روستا زندگی کند. او پس از به دنیا آوردن آستا، پسرش را در سبدی در کلیسای هاجی رها کرد.

او در یک روز شبدر پنج برگ لیکت را پیدا کرد و چند روز پس از آن شیطانی را در جنگل پیدا کرد که خسته و زخمی شده بود. او شیطان را به خانه خود برد و از او مراقبت کرد و او را به عنوان پسرش پذیرفت و نام او را لیبه گذاشت. این دو یک زندگی بی دغدغه را داشتند تا اینکه لوسیفرو از حضور لیبه در دنیای زندگان آگاه شد و سعی کرد تا بدن لیبه را تصرف کند. ریچیتا برای جلوگیری از این موضوع سعی کرد تا جادوی لوسیفرو را جذب کند. لوسیفرو کنترل بازوی چپ لیبه را در اختیار گرفت و آن را در سینه ریچیتا فرو برد. با این حال، ریچیتا موفق شد تا لوسیفرو را از بدن لیبه بیرون کند. او قبل از این که بمیرد، لیبه را در گریموار شبدر پنج-برگ قرار داد تا بتواند از دست لوسیفرو در امان باشد.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادویی بی‌نام: ریچیتا از جادویی بهرمند بود که به وسیله آن می‌توانست اشیا و موجوداتی که مانای کمی داشتند را درون اشیای دیگر قرار دهد.

توانایی‌ها

  • جذب قدرت جادو و نیروی حیات

تجهیزات