ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

درخت کلیفوث

اشتراک‌گذاری
درخت کلیفوث
درخت کلیفوث

درخت کلیفوث (Tree of Qliphoth) یک مجرای جادویی متصل به دنیای مردگان است که به شیطان‌ها اجازه‌ی ورود به دنیان زندگان را می‌دهد. یکی از اهداف دارک تراید بازیابی این مجرا است.

نگاه کلی

آیین مرتبط به باز کردن این مجرا با عنوان آیین ظهور کلیفوث شناخته می‌شود، که شامل استفاده کردن از جادوی درخت دنیا و جادوی تاریک به منظور باز کردن هفت دروازده در هفت سطح مختلف این درخت است. زمانی که آخرین و پایینی‌ترین دروازده باز شود، کاربران جادوی تاریک و درخت دنیا خواهند مرد.

شیطان‌های هر سطح با باز شدن دروازه‌ی همان سطح آزاد می‌شوند. شیطان‌های سطوح پایینی قوی‌تر از سطوح بالایی هستند. شیطان ساکن پایین‌ترین سطح لوسیفرو است.

صفحات دیگر