ویکی شبدر سیاه

دارک تراید

اشتراک‌گذاری

دارک تراید

Dark Triad

دارک تراید - شبدر سیاه

ژاپنی

漆黒の三極性ダークトライアド

اولین نمایش

فصل ۲۲۷ (مانگا)
قسمت ۱۲۹ (انیمه)

دارک تراید (Dark Triad) سگانه‌ای از جادوگران قدرتمند است که در حال حاضر بر پادشاهی اسپید حکمرانی می‌کنند.

نگاه کلی

دارک تراید سه جادوگری هستند که بر پادشاهی اسپید حکمرانی می‌کنند. سال‌ها قبل آن‌ها حکمرانی این پادشاهی را از خاندان سلطنتی گرینبریال گرفتند. آن‌ها از عنصر ترس برای مطیع کردن مردم و کنترل کشور استفاده می‌کنند.

پادشاهی اسپید تحت حکومت آن‌ها بیشتر بخش‌های پادشاهی الماس را تسخیر کرده و در حال آماده شدن برای حمله به سایر قلمروها است. شهروندان ضعیف پادشاهی اسپید مجبور هستند تا به عنوان منابع قدرت برای دژ متحرک این پادشاهی خدمت کنند.

یکی از اهداف دارک تراید بازیابی درخت کلیفوث است که این درخت یک کانال جادویی است که به شیطان‌ها اجازه ورود به دنیای زندگان را می‌دهد. این درخت برای رشد کردن نیاز به جادوی درخت دنیا و جادو تاریک دارد. از این رو زنون زوگراتیس حمله‌ای را به جوخه‌ی طلوع طلایی انجام داد تا ویلیام ونجنس را اسیر کند، و دانته زوگراتیس هم حمله‌ای را به جوخه گاو سیاه ترتیب داد تا یامی سوکهیرو را بگیرد.

اعضا

اعضای دارک تراید به عنوان جادوگران بسیار قدرتمندی شناخته می‌شوند که قدرت‌شان هم تراز با شیطان‌ها است، چرا که آن‌ها توسط شیطان‌ها بالا-رده از دنیای مردگان تسخیر شده‌اند. زیردستان مستقیم آن‌ها با نام مریدان تاریکی شناخته می‌شوند. آن‌ها جادوگرانی قدرتمند و وفادار هستند و دارک تراید مقداری از قدرت شیطانی خود را با آن‌ها به اشتراک گذاشته‌اند.

دار تراید

 • دانته
 • ونسیا
 • زنون

شیطان‌ها

 • لوسیفرو
 • مگیکولا
 • شیطانی بی‌نام

مریدان تاریکی

 • گادرویس
 • فویال
 • سونکین
 • سیویر
 • هیسچر
 • روبرو
 • یک عضو بی‌نام
صفحات دیگر