ویکی شبدر سیاه

حواریون سفیرا

اشتراک‌گذاری

حواریون سفیرا

Apostles of Sephirah

حواریون سفیرا - شبدر سیاه

ژاپنی

セフィラの徒

رهبر

لیکت

اولین نمایش

فصل ۱۸۲ (مانگا)
قسمت ۱۱۰ (انیمه)

حواریون سفیرا (Apostles of Sephirah) ده الف هستند که قادر به باز کردن قصر سایه هستند.

نگاه کلی

این حواریون شامل ده الف هستند که هر یک نماگر نقطه‌ای روی بنای تاریخی درخت زندگی هستند و دارای توانایی در بازی کردن قصر سایه، یک فضای جادویی بین قلمروی زندگان و مردگان هستند. آن‌ها مقدس شمرده می‌شوند و از همین رو رهبران قبیله الف هستند.

این ده فرد از سایر الف‌ها و کاپیتان‌های شوالیه جادو قدرتمندتر هستند.

پنج قرن بعد از کشتار قبیله الف، تناسخ حواریون به منظور کامل کردن جادوی تناسخ اقدام به باز کردن قصر سایه کرد. با این حال زاگرد یکی از حواریون را تسخیر کرد و از سنگ جادویی یازدهم استفاده کرد تا جسم فیزیکی خودش را از دنیای مردگان احضار کند.

بعد از باطل شدن جادوی تناسخ، تنها چهار نفر از حواریون زنده باقی ماندند.

اعضا

  • لیکت (Licht)
  • پاتولی (Patolli)
  • ریا (Rhya)
  • وتو (Vetto)
  • فانا (Fana)
  • درووا (Drowa)
  • لیرا (Lira)
  • رِو (Reve)
  • رون (Ronne)
  • یک عضو بی‌نام