ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جولیوس نواکرونو

اشتراک‌گذاری

جولیوس نواکرونو

Julius Novachrono

جولیوس نواکرونو - شبدر سیاه

به ژاپنی

ユリウス・ノヴァクロノ

جنسیت

مذکر

وابسته به

زمان

سن

۴۲ (از لحاظ زمانی)
۱۳ (فیزیکی)

تولد

۱۵ اکتبر

صورت فلکی

ترازو

پیشه

امپراتور جادو (قبلا)
شوالیه جادو (قبلا)

جوخه

گوزن طوسی (قبلا)

کشور

پادشاهی شبدر

جولیوس نواکرونو (Julius Novachrono) بیست و هشتمین امپراتور جادو از شوالیه‌های سلطنتی پادشاهی شبدر است. او همچنین کاپیتان سابق تیم گوزن طوسی بوده است.

او در حال حاضر پادشاه جادوگر و فردی غیرعادی اما محبوب است. جولیوس خواهان جستجو و مطالعه روی انواع جادوهای جدید است.

جولیوس نواکرونو از جادوی زمان بهره می‌برد که به او قدرت دستکاری زمان را می‌دهد.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی زمان
  • جادوی مهار
  • جادوی دگرگونی

توانایی‌ها

  • سرعت بیکران
  • قدرت جادویی بیکران

تجهیزات

  • گریموار
صفحات دیگر