ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جنگل جادوگران

اشتراک‌گذاری

جنگل جادوگران

Witches' Forest

جنگل جادوگران شبدر سیاه

به ژاپنی

魔女の森

جنگل جادوگران يا جنگل افسونگران (Witches' Forest) یک کشور کوچک و مستقل از جادوگران است که توسط جادوگر ملکه حکمرانی می‌شود.

شرح

این جنگل که حامل مانای زیادی است و در منطقه‌ی بی‌طرف و بین مرز پادشاهی شبدر و الماس واقع شده است. این جنگل خاستگاه همه‌ی افسونگران است.

کل جمعیت این جنگل متشکل از زنانی هستند که دارای جادوی خاصی مانند نفرین‌ها هستند. این زنان مجاز به زندگی در خارج از جنگل نیستند و افرادی که آن را ترک می‌کنند فراری محسوب می‌شوند. ورود مردان و ساير جادوگران به این جنگل ممنوع است.

ساکنان شناخته شده

  • جادوگر ملکه
  • آمیکو

ساکنان قبل

  • دوروتی
  • ونسا
  • کاترین
  • دومیناته
صفحات دیگر