ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جادوی نهایی

اشتراک‌گذاری

جادوی نهایی

Ultimate Magic

جادوی نهایی - شبدر سیاه

ژاپنی

究極魔法

کاربران

جادوی نهایی (Ultimate Magic) یک تکنیک جادوی مخفی در قبیله الف است.

شرح

این تکنیک جادو قادر به تولید طلسم‌های بسیار قدرتمندی است. با وجود این که این تکنیک مربوط به الف‌ها است اما می‌تواند توسط انسان‌ها نیز یاد گرفته شود.

صفحات دیگر