ویکی شبدر سیاه

جادوی نفرین

اشتراک‌گذاری

جادوی نفرین

Curse Magic

جادوی نفرین - شبدر سیاه

ژاپنی

呪詛魔法

کاربران

کاترین
گوردون آگریپا
شماره ۴. - جیمی
سکه برونزازا
وتو

جادوی نفرین (Curse Magic) یا جادوی هکس ( Hex Magic) یک فرم از جادو است که به کاربر اجازه می‌دهد تاثیرات منفی ماندنی را به طلسم‌ها اضافه کند.

شرح

تاثیرات منفی ماندنی این جادو می‌تواند از تضعیف حواس تا بیماری ناتوان‌کننده متغیر و حتی مرگ باشد. کاربر قادر است از این جادو بدون نیاز به گریموار استفاده کند. با این حال استفاده از پتانسیل کامل آن نیاز به طلسم‌های خاص دارد که درون گریموارها ذخیره شده است.

نفرین‌های گذاشته شده روی انسان‌ها تاثیری بر الف‌ها ندارد. خاندان آگریپا صدها سال به مطالعه در مورد نفرین‌ها پرداخته است و برای جادوی نفرین‌شان بدنام هستند.