ویکی شبدر سیاه

جادوی ممنوعه

اشتراک‌گذاری

جادوی ممنوعه

Forbidden Magic

جادوی ممنوعه - شبدر سیاه

ژاپنی

禁術魔法

کاربران

فانا
لیکت
مگیکولو
پاتولی
سیکر سوالوتیل
وتو
زاگرد

جادوی ممنوعه (Forbidden Magic) یک دسته‌بندی برای طلسم‌هایی است که از دنیای مردگان قدرت می‌گیرند.

شرح

طلسم‌های جادوی ممنوعه از مانای منفی استفاده می‌کنند، یک مانای منحوس که مرتبط به دنیای مردگان است. این طلسم‌ها قدرتمندتر از همتایان عادی خود هستند و محدودیت‌های جادوی عادی را ندارند. برای نمونه جادوی التیام نمی‌تواند اندام‌های از دست رفته را بازسازی کند اما جادوی ممنوعه قادر به این کار است.

جادوی ممنوعه همچنین می‌تواند به طور دائمی روح‌ها و جادوی کاربران و قربانیان را تغییر دهد. دگرگونی شیطانی لیکت، بالاترین سطح از جادوی ممنوعه بود که روح او را بی‌ثبات کرد و به همین دلیل او توسط جادوی تناسخ به طور کامل بیدار نشد. الف‌هایی که دچار ناامیدی شدید می‌شوند توسط جادوی ممنوعه مورد نفوذ قرار می‌گیرند و تبدیل به الف‌های تاریکی می‌شوند. حتی اگر آن‌ها به طور ذهنی بازیابی شوند، جادو و روح‌شان همچنین تغییریافته باقی می‌ماند. انسان‌هایی که به طور مفرط از این جادو استفاده کنند ممکن است باعث ایجاد وگ - یک جفت شاخ سیاه - و از دست دادن انسایت خود شوند.

سنگ‌های جادو دارای ارتباطی با دنیای مردگان هستند و از این رو می‌توان از آن‌ها برای تقویت طلسم‌های جادوی ممنوعه استفاده کرد.

از آنجایی که شیطان‌ها از دنیای مرگان هستند، طلسم‌های آن‌ها می‌تواند به طور طبیعی در دسته‌بندی جادوی ممنوعه قرار گیرد.

طلسم‌ها

  • چشم شیطانی
  • نواد نِفش (به معنای «روح مقدر شده»)
  • زندان ابدی
صفحات دیگر