ویکی شبدر سیاه

جادوی روح

اشتراک‌گذاری

جادوی روح

Spirit Magic

جادوی روح - شبدر سیاه

ژاپنی

精霊魔法

کاربران

فانا
فگولیون ورمیلین
لادروس
ریا
یونو
لولوپچا

جادوی روح (Spirit Magic) یک فرم نادر از جادو است که به کاربر اجازه می‌دهد یک روح عنصری را احضار کند.

شرح

این فرم نادر از جادو به کاربر اجازه‌ی احضار کردن یک روح عنصری را می‌دهد تا به او کمک‌رسانی کند. این روح‌ها به جادوگرانی که خصیصه‌ی جادویشان با آن‌ها هماهنگ باشد خدمت می‌کنند. هر روح حامل قدرت جادویی عظیمی است و می‌تواند قدرت جادویی و طلسم‌های ارباب خود را افزایش دهد. برای استفاده از پتانسیل کامل این جادو به طلسم‌های خاصیل نیاز است که در گریموارها دخیره شده است.

روح‌ها به مرور زمان با کاربران خود توسعه پیدا می‌کنند اما مشخص نیست که روح‌های تا چه حد می‌توانند تکامل پیدا کنند. به خاطر ارتباط بین روح و کاربر، در صورتی که ارباب آن‌ها در شرایط مرگ قرار بگیرد، بدن روح نیز شروع به فروپاشی می‌کند. این فرآیند می‌تواند با احیای ارباب بازگردد. همچنین روح پس از احیای ارباب پیشین خود مجبور به بازگشت نیست. اگر ارباب روح بمیرد، روح قادر است به دنبال یک ارباب شایسته دیگر بگردد.

در دنیا چهار روح عنصری بزرگ وجود دارد. برای الف‌ها و انسان‌ها، برگزیده شدن توسط یک روح به معنای محافظت مقدس و اثبات قدرت است.

روح‌های شناخته شده

  • سیلف ( روح باد)
  • سالامندر (روح آتش)
  • آندین (روح آب)