ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جادوی تناسخ

اشتراک‌گذاری

جادوی تناسخ

Reincarnation Magic

جادوی تناسخ - شبدر سیاه

ژاپنی

転生魔法

کاربران

پاتولی
زاگرد

جادوی تناسخ (Reincarnation Magic) یک فرم ممنوعه از جادو است که به کاربر اجازه می‌دهد تا ارواح مردگان را درون جسم‌های جدیدی احیا کند.

شرح

این جادو نیاز به مقدار زیادی مانا و یک قربانی دارد. روی صورت افراد افسون شده تتوهای قرمز رنگی ظاهر می‌شود و این تتوها همیشه با از بین رفتن طلسم محو نمی‌شوند.

ارواح تناسخ یافته دارای قلب‌های فاسد هستند که احساسات منفی مثل تنفر و ناامیدی را در آن‌ها بزرگ می‌کند. در مورد الف‌ها این موضوع می‌تواند باعث تبدیل شدن آن‌ها به الف‌های تاریک شود.

اگر یک روح متحمل دو طلسم تناسخ شود، در صورت باطل شدن جادوی تناسخ، داشتن جسم بی‌روح را حفظ خواهد کرد.

صفحات دیگر