بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

انسان (Human)

اشتراک‌گذاری

انسان

Human

به ژاپنی

人間

انسان‌ها (Humans) نژادی غالب در دنیا هستند که قلمروها و سرزمین‌های زیادی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرح

در حالی که انسان‌ها به طور کلی جادوی ضعیف‌تری نسبت به الف‌ها دارند، اما پر جمعیت‌تر هستند، و از نظر فناوری پیشرفته‌تر، و از نظر ظاهر متنوع‌تر هستند. جادوی انسان‌ها نیز بیشتر به جادوهای فنی تمایل دارد.

دشمنی بین انسان‌ها و الف‌ها به دلیل حسادت شکل گرفت، موضوعی که باعث شد سرانجام گروهی از انسان‌های سلطنتی مانای الف‌ها را بدزدند و سپس آن‌ها قتل عام کنند.

صفحات دیگر