ویکی شبدر سیاه

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

امپراتور جادو (Magic Emperor)

اشتراک‌گذاری

امپراتور جادو

Magic Emperor

امپراتور جادو (Magic Emperor) شبدر سیاه

امپراتور جادو (Magic Emperor) عنوانی است که به قدرتمندترین شوالیه جادو در پادشاهی شبدر داده می‌شود. دارنده‌ی این عنوان همچنین هدایت انجمن شوالیه‌های جادو در این پادشاهی را بر عهده دارد. این عنوان پس از درگذشت جولیوس نواکرونو بدون متصدی باقی مانده است.

شرح

ریشه

عنوان امپراتور جادو در ابتدا به شاهزاده لمیل سیلوامیلیون کلوور داده شد، جادوگری پر افتخار که بشریت را از شر یک شیطان غول‌پیکر دفاع نجات داد. با گذشت زمان، این عنوان به نسل‌های پادشاهی شبدر منتقل شد و دارنده‌ی آن در واقع قدرتمندترین جادوگر درون پادشاهی شناخته می‌شد. علاوه بر این، دارنده عنوان امپراتور جادو به طور رسمی به عنوان رهبر انجمن شوالیه‌های جادو نیز در نظر گرفته می‌شود.

امپراتورهای جادوی شناخته شده

صفحات دیگر