ویکی شبدر سیاه

ابزار جادو

اشتراک‌گذاری

ابزار جادو

Magic tool

ابزار جادو - شبدر سیاه

ژاپنی

魔導具

کاربران

ابزار جادو (Magic tool) یک وسیله برای کمک‌رسانی در استفاده از جادو است.

شرح

ابزار جادو در شکل‌های مختلف و با عملکرد بی‌شماری وجود دارند. بیشتر آن‌ها برای کارایی به مقداری از جادوی کاربر احتیاج دارند، و از این رو افرادی که جادو ندارند یا مقداری کمی دارند ممکن است قادر به استفاده از این ابزار نباشند. متدوال‌ترین نوع از این ابزار، جاروها هستند که حتی جادوگران ضعیف را قادر به پرواز می‌کند. ابزار متداول دیگر عصا است که به متمرکز کردن جادوی کاربر کمک می‌کند.

ابزارهای جادوی تاریک نیز وجود دارند که ابزاری نادر و خطرناک هستند. آثار شیطانی این ابزار به بهای مانای کاربر یا نیروی حیات قابل دسترسی است.