ویکی شبدر سیاه

آگوستوس کیرا کلوور سیزدهم

اشتراک‌گذاری

آگوستوس کیرا کلوور سیزدهم

Augustus Kira Clover XIII

آگوستوس کیرا کلوور سیزدهم شبدر سیاه

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابستگی

نور

سن

۳۵

تولد

۲۲ اکتبر

صورت فلکی

ترازو

بستگان

فینس کالمریچ (نوه)

پیشه

پادشاه

کشور

پادشاهی شبدر

اولین نمایش

مانگا: فصل ۲۹
انیمه: قسمت ۲۳

آگوستوس کیرا کلوور سیزدهم (Augustus Kira Clover XIII) پادشاه کنونی پادشاهی شبدر است. آگوستوس مردی بسیار تنبل و خودشیفته است که خود را شایسته ستایش و احترام می‌داند.

قدرت‌های نبرد

جادو

  • جادوی نور

قابلیت‌ها

  • قدرت جادویی بی‌کران

تجهیزات

  • گریمور