ویکی بتمن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیکرت سیکس (Secret Six)

اشتراک‌گذاری

سیکرت سیکس

Secret Six

سیکرت سیکس (Secret Six) - بتمن

بنیان‌گذار

  • آگوست دورانت
  • کارلو دیرینزی
  • لکس لوتور
  • آماندا والر

مرکز فرماندهی

مخفیگاه‌های مختلف

سیکرت سیکس (Secret Six) گروهی از شروران متحد بودند که اقداماتی را با هدف منفعت خود انجام می‌دادند.

Secret Six تیمی با عملكردهای پنهانی بود كه توسط یک چهره مرموز که با نام ماکینگ‌برد شناخته می شد، تشکیل شد. این فرد تیم را كنترل می‌كرد و ضمن حفظ ناشناس بودن، ماموریت‌های خود را به آنها می‌داد.

صفحات دیگر