حمله به تایتان

ناحیه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
ناحیه استوهس (Stohess District) حمله به تایتان

ناحیه استوهس (Stohess District)

ناحیه استوهس (Stohess District) شهری واقع در مرز شرقی دیوار سینا است. تاریخچه در مقطعی از گذشته، ساخت و ساز یک شهر زیرزمینی در این ناحیه و نواحی دیگر دیوار سینا شروع شد، اما این طرح در میان راه به دلیل مشکلاتی رها شد و تونل‌های زیر شهر بدون استفاده رها شدند. در حال حاضر […]